Milieuvriendelijk vervoeren met het ms Variant vanaf nu nog milieuvriendelijker.

Het m.s Variant is halverwege 2013 in aanmerking gekomen, om met subsidie aangeboden door de provincie Zuid-Holland, het schip te vergroenen.

Mede hierdoor is het ms Variant in mei 2014 voorzien van katalysatoren, waardoor de Nox met ca. 80% is verlaagd.
Dit is 60% schoner als de nu nog geldende eisen voor nieuwe motoren.

Tevens zijn er meteen ook roetfilters geplaatst, zodat het schip vanaf nu voldoet aan de strengste milieueisen voor de toekomst.

Verder zijn er in maart 2014 waterstofgeneratoren op de beide voortstuwingsmotoren geplaatst, waardoor er een brandstofbesparing van tussen de 6% en 10% wordt gerealiseerd.
Tevens heeft dit een positief effect op de uitstoot van NoX, CO, en roet.

Ook wordt er door de waterstofinjectie ca. 15% bespaard op het verbruik van Ad-Bleu, de toevoeging die nodig is, om de uitlaatgassen te zuiveren.

                 

Geintegreerde ureumtank                   Uitlaatsysteem met hierin                Controllerkasten
met ureumpomp.                            .. geintegreerde roetfilters en
                                      WWW AA... Nox katalysator. Dit alles is nauwkeurig getest en door een professionele keuringsinstantie gemeten en vastgelegd.