Fotoalbum

 

Ms Variant met 2 duwbakken gekoppeld langszij onderweg naar de Maasvlakte in Rotterdam.
Op deze manier wordt er in een keer 512 teu vervoerd.

*******

Hier vervoeren wij 3950 ton aluminium in bundels van Antwerpen naar Rotterdam.

*******

Nu is het ruim vol geladen met 3650 ton (5400 m3) koolzaad met bestemming Antwerpen.

*******

Op deze foto heeft ons schip 3445 ton staalrollen bij, die in Rotterdam gelost worden in een coaster.
Deze rollen hebben wij in Walsum, ( bij Duisburg ) geladen en hebben eindbestemming Spanje.

*******

Ook is het ms Variant geschikt voor het laden van grote constructiedelen.

Op deze foto wordt in er in Reisholz ( bij Düsseldorf) een grote kraan in onderdelen in het ruim gezet met bestemming Westdorpe.

*******

Hier liggen er 9 delen van een deksel van een opslagtank voor een olieraffinaderij in ons ruim.
Deze zijn in Genk geladen, met bestemming Antwerpen.

*******

Op deze foto is ons schip geladen met vijf grote opslagtanks die bestemd zijn voor de opslag van plantaardige olie.
De tanks zijn in Groot Ammers geladen en hebben eindbestemming Krefeld in Duitsland.

*******

Om ook op vaarwaters met een geringe brughoogte te varen, zijn er diverse voorzieningen getroffen, om ook hier te kunnen komen.

Hier ligt het ms Variant in de sluis van Dorsten op het Wesel-Dattelnkanaal en is onderweg naar Hamm op het Datteln-Hammkanaal.

*******